IMAP vs POP

  • 343983 Корисниците го најдоа ова како корисно
Дали Ви помогна овој одговор?